Bibliografie V

Vajda Mária: Adatok a népi gyógyítás hagyományos gyakorlatához Zsákán. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 22–27.

Vajda Mária: A szőlőművelés szokáshagyományai Álmosdon. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. 2009. 153–188.

Varga Gyula: Bevezető. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 7–13.

Varga Gyula: Bocskai István Kismarjának adott privilégium levelének néhány tanulsága. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. Szerk.: Radics Kálmán. 2000. 297–321.

Varga Gyula: A legeltető állattartás kutatásának néhány kérdése (Uradalmi vándorpásztorkodás). In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976.  267–275.

Varga Gyula: A népi táplálkozás Hajdú-Bihar megyében a XX. század első felében. Debrecen, 1993. 172–176. (A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, 52).

Varga Gyula: A népművészet Biharban. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 119–129.

Varga Gyula: Osváth Pál sárréti járás leírásának agrártörténeti jelentősége. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 254–258

Varga Gyula: A paraszti élet körvonalai a XVIII. század első felében egy protokullum tükrében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 159–212.

Varga Gyula: A Szent Lászlóról elnevezett Nagyváradi Káptalan Kisprépostságának furtai uradalma (1720-1880). In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 27-32.

Varga Gyula: Vázlatkép bihari kiváltságolt települések agrárnéprajzáról. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 42–50. (Bihari Dolgozatok 10.)

Varga Katalin, T.: A Miskolczy család dokumentumai a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. 2011. 45–68.

Varga Zsuzsanna: A Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekérvényesítési küzdelmei a korai Kádár-korszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. 1997. 239–273.

Vargáné Matolcsi Mária: Amiről az anyakönyv mesél. Szentpéterszeg demográfiai jellemzői 1853–1867 között a református anyakönyv bejegyzései alapján. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 155–165. (Bihari Dolgozatok 11.)

Varjasi Imre: Az 1956-os forradalmi bizottmányok tevékenysége és dokumentumai Hajdú-Bihar megyében. Debrecen, 2010. 334. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 42.)

Várostörténeti források. Erdély és a Partium a 16–19. században. Szerk. Papp Klára, Gorun-Kovács György és Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2005. 397.

Vaskó László: A polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság iskolapolitikája megyénkben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. 1978. 103–125.

Vass Előd: A kisrédei Rhédei család levéltára. In: Levéltári Szemle, 26. (1976) 1. sz. 63–83.

Vezendiné Borbély Margit – Papp Gyula: Berettyóújfalu válogatott bibliográfiája 1979–2004. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 181–194. (Bihari Dolgozatok 11.)

Viga Gyula: 90 éve született Balassa Iván. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 22–24.

Virágh László: Kötelező beszolgáltatás Hajdú-Biharban 1950 és 1956 között. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. 1987. 135–149.

Vörös Károly: Hajdú-Bihar megye újabb helytörténetírása (Tapasztalatok és problémák). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. 1975. 119–131.