Bibliografie U

Újlaky Zoltán: A Bihar megyei iparos és kereskedő réteg társadalmi struktúrájának kérdéséhez 1920–1940. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. (1979).127–139.

Újlaky Zoltán: A kereskedelem és a pénzügy néhány kérdése Hajdú és Bihar megyékben az 1918–1919-es forradalmak idején. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 41–65.

Ujlaky Zoltán: A községi iratok rendszerezése a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban. In: Levéltári Szemle, 34. (1984) 1–3. sz. 117–129.

Ujváry Zoltán: Bihar történeti mondái. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (1996). 87–91. (Bihari Dolgozatok 11.)

Ujváry Zoltán: Két évforduló ünnepe Nagyváradon 1892-ben. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (1999). 130–137.

Ujváry Zoltán: A bihari leányvásár. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 126–128.

Ujváry Zoltán: Osváth Pál és a folklór. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 259–266.