Bibliografie T

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. I. Az érmelléki és a sárréti járás. Debrecen, 2001. 361.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében II. A szalontai és a váradi járás. Debrecen, 2003. 345.

Bársony István–Papp Klára–Takács Péter: Az úrbérrendezés forrásai Bihar vármegyében. III. A belényesi járás. Debrecen, 2004. 323.

Takács Péter: Úrbérrendezés Várad-Velencén (1770-1772). In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 3. sz. 22-27.

Tarsoly László: Körösszakál földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. (1986). 273–281.

Tartalomjegyzék Hajdú-Bihar Megye Tanácsa V.B. üléseinek jegyzőkönyveihez 1950-1960. Összeáll.: Radics Kálmán. Debrecen, 1987. 137. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár levéltári dokumentáció 1.)

Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Tódor Györgyné: Nagy Imreköltészete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 139–169.

Tóth Imre: Békés-Bihar. A kisrégió általános bemutatója. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 24–27.

Török Péter: Egy berettyóújfalui ló-összeírás 1853-ból. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 91–96.

Török Péter: A Bihari Diéta VI. ülésszakáról. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 43–46.

Török Péter: Bihar vármegye 1706. évi limitatiója. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. (2009). 101–128.

Török Péter: Bihari vonatkozású iratok Budapest Főváros Levéltárában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 33–43.

Sándor Mária – Török Péter: Egy magángyűjtemény margójára. A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 39–45.

Török Péter – Sándor Mária: Rebeka néni szakácskönyve – Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. (2009). 75–100.

A történelem hétköznapjai 1867-1944: Dokumentumok Hajdú és Bihar megye lakossága életmódjának történetéhez. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1984. 213. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 20.)

Turóczi Barnabás: Az Irinyiek földje, érmelléki Létavértes. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 87–97.