Bibliografie S

Sándor Mária: A Bihari Múzeum múzeumpedagógiai tevékenysége. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 163–172.

Sándor Mária – Török Péter: Egy magángyűjtemény margójára. A Barcsay-fotóarchívum a Bihari Múzeum gyűjteményében. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 39–45.

Sándor Mária – Török Péter: Rebeka néni szakácskönyve – Egy százesztendős kéziratos receptgyűjtemény Csökmőről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 75–100.

Sándor Mihályné: Egy bihari parasztasszony hiedelmei. Budapest, 1976. 187–282. (Folklór Archivum, 4).

Sándor Mihályné: Egy régi berettyóújfalusi ház történetéről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976.  277–284.

Sándor Mihályné: Két szőlőskerti törvény és jegyzőkönyv Berettyóújfaluban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 177–189.

Selmeczi – Kovács Attila: A monográfiák agrártörténeti, agrárnéprajzi tanulságai. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 89–96.

Selmeczi László: Adatok Bihar régészetéhez II. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 93–102.

Selmeczi László: Régészeti kutatások Biharban I. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 31–41.

Seres István: Egy elfeledett sárréti krónikás: Papp Zsigmond. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 49-50.

Seres István: Források Kis Víg Miska üldözéséhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 87–107.

Seres István: Források Zöld Marci életéhez – A betyár első bűnperének iratai 1810-ből. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. 2009. 129–152.

Seres István: Károlyi Sándor kuruc tábornok Zsákán. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003.) 3. sz. 35-41.

Seres István: Régi sárréti betyárokról. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003.) 2. sz. 19-27.

Seres István: Sárréti helységek folyamodványai a Rákóczi-szabadságharc idejéből. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 1. sz. 8-16.

Serflek István: Munkásmozgalom-történet-ideológiai munka-közművelődés Hajdú-Biharban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. 1977. 249–263.

Simonyi Alfonz: A Tiszántúl vízrendezése. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. 1999. 203–231.

Sípos Ferenc: Bihar vármegye a XVIII. század első éveiben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. (2001). 249–299.

Siteri Róbert: Hazafias dalcsokor és mezítlábas tornászcsapat (Adalékok a Bihar vármegyei ének- és tornaversenyek történetéhez). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. (2011). 69–86.

Siteri Róbert: „Az Isten úgy teremtette…” (Történetek Hajzer János vértesi táltosról). In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 113–138.

Siteri Róbert: A szalacsi asszony. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. (2006). 105–116.

Sóki Béla: Magyar nyelvű oktatás az Érmelléken. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 127–130.

Sőregi János – M. Nepper Ibolya – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 5–27.

Surányi Béla: Adatok Hajdú-Bihar megye és Debrecen két világháború közötti szarvasmarha-tenyésztéséhez. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. Szerk.: Gazdag István. 1991. 95–111.

Süli-Zakar István: Bihar: Tájak és települések. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 11–29. (Bihari Dolgozatok 10.)

Süli-Zakar István: A bihari területek szerepe Hajdú-Bihar megye kialakulásában. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 28–51.

Süli-Zakar István – Pénzes János: Észak-Bihar közigazgatási kérdései. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 42–65. (Bihari Dolgozatok 11.)

Süli-Zakar István: Az euroregionalizmus üzenete Biharnak. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (1999). 7–30.

Süli-Zakar István – Bujdosó Zoltán: Határok, határ menti együttműködések Európában – Biharban. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 26–40.

Szabadi István: A bihari református egyházmegye kialakulása. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 2. sz. 28–30.

Dankó Imre–Szabadi István: Forrásközlés Zsáka történetéhez. [I. Rendelkezés a mezőkerülők büntetéspénzekből való részesedéséről, 1868.; II. A bábák fizetésének meghatározása, 1868.; III. A községi belső igazgatás szerveinek megújítása, 1869.; IV. Jegyzőkönyv a zsákai községi képviselőtestület felállításáról, 1945; V. Részletek az 1864. évi református egyházlátogatás jegyzőkönyvéből.) In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 27–37.

Szabadi István: „Pro Gloria Cleri Nostri…” Református lelkészek és nemesi subsidium Rhédey Lajos idején. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 28–30.

Szabadi István: Rhédey Lajos és a református tábori lelkészség a napóleoni háborúk korában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 35-37.

Szabadi István: A zsákai népiskola 1930-as államosítása. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 3. sz. 18–20.

Szabó István, Cs.: Adatok a zsákai juhtartásról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. 2001. 21–36.

Szabó László: Adatok a pocsaji Leányvár mondáihoz. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 1. sz. 1–4.

Szabó László: Energianövények telepítésének lehetőségei az Érmellék területén. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008.  105–121.(DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Szalay Emőke, P.: Az egyházi összeírások jelentősége az iparművészeti kutatásokban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 17–19.

Szalay Emőke, P.: Úrihímzések Hajdú-Biharban. Debrecen, 2000. 7–27. (Studia Folkloristica et Ethnographica, 42).

Szálkai Tamás: Az albisi Zólyomi család története. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 43-56.

Szálkai Tamás: Iratok és armalisták. Műveltség és mentalitás a bihari nemességigazolások dokumentumaiban. Debrecen, 2010. 40. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 1.)

Szathmáry Ibolya, V.: Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 219–248.

Szathmáry László: A bihardancsházi trepanált koponya. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 21–41.

100 éves a Vöröskereszt: Dokumentumok a szervezet Hajdú-Bihar megyei történetéből. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1981. 67. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 16.)

Szendiné Orvos Erzsébet: Beöthy Ödön politikai pályafutása 1830–1848. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 82–91.

Szendrei Eszter: A boszorkány alakja egy dél-bihari település hiedelemvilágában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 19–21.

Szendrey István: Derecske a hajdúk letelepítéséig. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. 1975. 5–17.

Szendrey István: Derecske hajdúváros. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. Szerk.: Gazdag István. 1976. 149–159.

Szendrey István: Derecske a török kiűzése utáni időkben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. 1977. 145–161.

Szendrey István: A derecskei uradalom kiépítése. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. 1979. 19–33.

Szerdahelyi Zoltán: Adalékok a micskei uradalom gazdálkodásának történetéhez a XVIII. században. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. Szerk.: Radics Kálmán. 2002–2003. 85–109.

Szerdahelyi Zoltán: Szemelvények a Baranyi család XVIII. századi történetéből – a „Baranyi-per”. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. 2004–2005. 89–104.

Szilágyi Ferenc: Érmellék. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. 9–24.(DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.)

Szilágyi Miklós: A társadalom és az életmód (néhány Hajdú-Bihar megyei helyismereti kiadványban). In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 55–67.

Szincsák János: A hencidai Csere-erdő. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 27–38.

Szolnoki László: Régészeti feltárások Sáp, Bihardancsháza és Bihartorda között (2009). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. 2011. 7–31.

Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2009.(Speculum
Historiae Debreceniense 2.)

Szűcs Ernő: Bihar megyei malmok történetéből. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. 1999. 253–275.

Szűcs Ernő: Törekvések a tulajdonviszonyok megváltoztatására Hajdú-Bihar megye iparában (1944–1946). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. Szerk.: Gazdag István. 1983. 17–33.

Szűcs Ernő: Az üzemtörténetírás levéltári forrásai Hajdú-Bihar megyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. 1975. 165–181.