Bibliografie N

Hajdú Zsigmond–Nagy Emese Gyöngyvér: „Biharország” neolitikuma. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 2–6.

Nagy Ibolya: A tiszántúli parasztság 1950-1980 közti életmódkutatásának új irányai. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 3. sz. 27-33.

Nagy István: A bihari térség és Bedő népesedési viszonyai a XX. század végén. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 1. sz. 24–35.

Nagy Sándor: Barsi Dénes levele Sinka István érdekében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 293–296.

Németh Péter: A hajdúvárosok és Bihar megyei települések középkoráról. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 29–34.

Nepper Ibolya, N: Kelta temető Körösszegapáti határában. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk. Héthy Zoltán. 1976. 7–33.

Nepper Ibolya, N: Sárrétudvari és környéke a XIII. századig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 13–61.

Nepper Ibolya, N. – Sőregi János – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 5–27.

„Nincsen nekönk több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Kisebbségkutatási Könyvek, Szerk. Ifj. Barta János, Papp Klára, Budapest, 2004.

Novák László: Földrajz, település, építkezés. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület. 1994. 69–75.

Nyakas Miklós: A Báródság nemessége a XIX. század elején. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 191–216.

Nyakas Miklós: A báródsági nemes kerület rendtartása a XVIII. század végéről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 167–176.

Nyakas Miklós: A bihari részek református egyházi javainak összeírása In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 105–123.

Nyakas Miklós: Bocskai István bihari kihirdetésű egyéni nemeslevelei. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 108–114. (Bihari Dolgozatok 11.)

Nyakas Miklós: Sárrétudvari a török hódoltság kezdetétől a jobbágyfelszabadításig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 83–117.

Nyakas Miklós: Querela Comitatus Bihariensis – Adatok a bihari hódoltság történetéhez a Várad eleste utáni időkből. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 181–190.

Nyíri Sándor – Barcsay László: Frontátvonulás Biharban – 1944. október. 60 éve élte túl a második világháborút Bihar megye. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 7–23. (Bihari Dolgozatok 11.)