Bibliografie L

Lilik János: Zsáka-irodalom a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár helytörténeti adatbázisában. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 2. sz. 27–33.

Lovas Kiss Antal: A támogatási rendszerek szerepe és hatása a Bihari régió néhány településének rendszerváltás utáni gazdaságára. In: Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. Szerk.: A. Gergely András–Kemény Márton. Budapest, 2004. 327–337.

Lovas Márton Levente: Zsáka természeti viszonyai. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 3. sz. 26–37.

Lukács László: Néprajzi gyűjtőúton Gunda Bélával a bihari Sárréten. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 3. sz. 21–24.

Lukács László: Sárréti falusoroló 1810-ből. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 55–56.