Bibliografie K

Kalicz Nándor–Raczky Pál: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori tell-településen 1977–1982 között I. Újkőkor (Neolitikum). In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 69–127.

Kállai Irén: Adatok Berettyóújfalu két világháború közötti történetéhez I. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003.132–142.

Kállai Irén: A Bihari Múzeum öt éve (2001–2005). In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006.141–162.

Kállai Irén: A Bihari Múzeum tíz éve: 1990–2000. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. 2001. 203–229.

Kállai Irén–Sándor Mária: A Bihari Múzeum három éve: 2006–2008. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 303–328.

Kállai Irén–Sándor Mária: A Bihari Múzeum tevékenysége 2009–2010-ben. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XV–XVI. Szerk.: Sándor Mária. 2011. 225–256.

Kállai Irén: 1976–2006 – 30 éves a Bihari Honismereti Tábor. A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 211–240.

Kállay István: A nagybirtokkormányzat levéltári forrásai 1711–1848. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. 1979. 202–215.

Kalmár József: Az Ér forrásvidékének hidrokémiai vizsgálata. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.) 69–91.

Kálnási Árpád: Mezőpeterd földrajzi nevei. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 259–270.

Kanalasné Harasztosi Judit: Egy tehetséges orvos élete. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 171–179. (Bihari Dolgozatok 11.)

Karacs Zsigmond: Adatok a Földes határába olvadt Mezőszentmiklós birtoklástörténetéhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 123–139.

Karacs Zsigmond: Bihari kutatások a helytörténész szemével. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 57–60. (Bihari Dolgozatok 10.)

A 90 éves Jakó Zsigmond köszöntése. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 3. sz. 31–32.

Kiss Imre: A georendszerek területi mérlege az Érmellék középső részén. In: Természeti környezet, a mezőgazdaság lehetőségei. Érmelléki kalauz 2. Szerk.: Ekéné Zamárdi Ilona. Debrecen, 2008. (DE Hatvani István Szakkollégium Kiadványai 3.) 25–52.

Kiss F. József: A pályakezdő Szabó Pál írásai Bajcsy-Zsilinszky Endre lapjában, az Előörsben. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 99–112

Kiss F. József: Szabó Pál közéletisége. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (2004). 128–147. (Bihari Dolgozatok 11.)

Kniezsa István: Bihar megye. Magyar-oláh helynévpárok. In: Uő.: Helynév- és családnév vizsgálatok. Budapest, 2003. 144–147. (Kisebbségkutatás Könyvek).

Kocsis Csaba: Kulturális érték-térkép Trianon után. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2003). 125–131.

Kolozsvári István: Gondolatok a sárréti táj rekultivációjának lehetőségeiről. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2: sz. 18–25.

Kolozsvári István: Múzeumtörténet helyett. Helytörténeti, néprajzi gyűjtések és múzeumi kezdeményezések Komádiban. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 4. (2003) 2. sz. 37-43.

Kolozsvári István: Népi építészeti emlékeink esélyei és lehetőségei – Tájházak Biharban. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 173–210.

Komoróczy György: A Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ Berettyóújfalusi Kirendeltségének iratai a Debreceni Állami Levéltárban. In: Levéltári Híradó, 10. 1960 1. sz. 113–115.

Komoróczy György: A tanácsi iratkezelés levéltári problémái. In: Levéltári Szemle, 13. 1963 4. sz. 49–74.

Kormos László: A Tiszántúli Ref. Egyházkerületi Levéltár története. In: Levéltári Szemle, 25. 1975 1. sz. 133–148.

Korompainé Szalacsi Rácz Mária: A bihari házikenyér. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán.  1976. 285–300.

Kozák Károly–Módy György: A herpályi templomromnál végzett régészeti kutatás és helyreállítás In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976. 49–103.

Kovács Gábor: Madártani megfigyelések a Hosszúpályi, Konyár és Esztár környékének szikes tavain (1969–1984). In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 5–26.

Kovács Gábor: Téli énekesmadarak vizsgálata Bihar és Hortobágy szikesein. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 5–20.

Kováts Lajos: Az Érmellék gólyaállománya 1984-ben és annak változása 1968–1984 között. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 39–60.

Kováts Zoltán: Darvas, Furta, Vekerd és Zsáka népességfejlődése a XVIII. századtól napjainkig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. 1991. 119–157.

Kristóf Ildikó: „Ördögi mesterséget nem cselekedtem”. A boszorkányüldözés társadalmi és kulturális háttere a kora újkori Debrecenben és Bihar vármegyében. Debrecen, 1998.

Kürti Katalin, Sz.: Bényi Árpád művészete. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 321–332.