Bibliografie H

„Ha majd a szellem napvilága…”: Az iskolán kívüli népművelés Hajdú-Bihar megyében 1867-1919. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1979. 238. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 13.)

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve I. (1974). Szerk. Gazdag István

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. (1975). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve III. (1976). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. (1977). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. (1978). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. (1979). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VII. (1980). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. (1981). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. (1982). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve X. (1983). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. (1984). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XII. (1985). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIII. (1986). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. (1987). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XV. (1988). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. (1989). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVII. (1990). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVIII. (1991). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. (1992). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XX. (1993). Szerk. Gazdag István.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXI. (1994). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII. (1995). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. (1996). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. (1997). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. (1998). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. (1999). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVII. (2000). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. (2001). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIX. (2002-2003). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. (2004-2005). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. (2006-2009). Szerk. Radics Kálmán.

A Hajdú-Bihar Megyei zsidóság története. Szerk.: Radics Kálmán. Debrecen, 1997. 423. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 29.)

Hajdú-Bihari kéziratos térképek. Szerk.: Komoróczy György. Debrecen, 1972. 341. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 1.)

Hajdú-Bihari kéziratos térképek II. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1982. 177. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 18.)

Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Dr. Bényei Miklós és Dr. Papp Klára. Debrecen, 1994. 150.

Hajdú-Bihari történelmi olvasókönyv. Szerk.: Komoróczy György. Debrecen, 1973. 411. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 5.)

Hajdú Zsigmond–Nagy Emese Gyöngyvér: „Biharország” neolitikuma. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 2–6.

Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben. Debrecen, 2000. 355. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 24.)

A helytörténetírás levéltári forrásai I. A helytörténetírás levéltári forrásai 1848-ig. Szerk.: Komoróczy György. Debrecen, 1972. 550. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 3.)

Helytörténet levéltári forrásai II.: 1848-1944. Szerk.: Komoróczy György. Debrecen, 1972. 721. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 4.)

Helytörténetírás levéltári forrásai III.: 1944-1971. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1976. 529. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 9.)

Héthy Zoltán: Jelentés a Bihari Múzeum 1974–1975. évi működéséről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. (1976). 203–265.

Héthy Zoltán: Osváth Pál és fő műve. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 245–249.

Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1976–1978. évi működéséről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 297–311.

Héthy Zoltán: Összefoglaló jelentés a Bihari Múzeum 1979–1981. évi működéséről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. (1982). 287–298.