Bibliografie E

„Éhe a kenyérnek, éhe a szónak, éhe a népnek…”: Az iskolán kívüli népművelés a munkások és parasztok körében a két világháború között Hajdú-Bihar megyében. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1978. 244. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 11.)

„Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein” die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Herausgegeben von János Barta, Manfred Jatzlauk und Klára Papp. Debrecen, 2007.(IX. zum 400. Jahrestag des Bocskai-Freiheitskampfes)

Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005.

Együtt a tanulókért: a közművelődés és közoktatás munkakapcsolatai Hajdú-Bihar Megyében 1970-1995 között: tanulmányok. Debrecen, 2009. 275. +CD. mell. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 31.)

Ekéné Zamárdi Ilona: A Bihar megyei Érmellék népesedésének néhány vonása. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 79–90.

Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás bihari tabellái. Összeállította, a szöveget gondozta és a bevezető tanulmányt írta: Szálkai Tamás. Debrecen, 2010. 60. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 2.)