Bibliografie Z

Zilahy Lajos: A sárrétudvari nyelvjárás néhány sajátossága. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. (2001). 171–202.

Zoltai Lajos – M. Nepper Ibolya – Sőregi János: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere. I. Bihar. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. (1978). 5–27.

Zoltai Lajos: Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1540–1640 között. Közli: Radics Kálmán. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. (2004–2005). 289–323.

Zsupos Zoltán: Dokumentumok és cikkek a Bihari Független Kisgazdapárt megalakulásáról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. (1986). 237–253.

Zsupos Zoltán: „Szépen legel a Marosi gulyája…” – Folklór és valóság. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. (1986). 255–271.

Zsupos Zoltán: Történeti és néprajzi adatok Méhkerékről. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII. Szerk.: Módy György. (1991). 213–229.