Bibliografie O

Oláh József: Fejezetek a sárréti települések történetéből. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIV. Szerk.: Gazdag István. (1987). 29–41.

Orosz István: Adatok Nagyvárad szőlőtermeléséhez a XVII. században és a XVIII. század eslő felében. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 73–79.

Orosz István: Nemzetiség és gazdaság Bihar megyében a XVIII–XIX. században. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (1996). 30–36. (Bihari Dolgozatok 10.)

Ölveti Gábor: „Csapó Lajos főszolgabíró hétrendbeli jelentése az Érmelléki, a Szalontai járások nemzetőrség-szervezésének állásáról; Farkas Elek szolgabíró jelentése Homorog, Komádi, Sas, Furta, Zsáka, Vekerd, Darvas és Csökmő községek nemzetőrség-szervezésének állásáról. 1848.” In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 32–33.

Ölveti Gábor: „Deák Ferenc igazságügyminiszter levele Bihar vármegye közönségének, Zsáka     község lakosai úrbéri peres ügyének a Királyi Ítélőtáblához való utalásáról. 1848. aug. 6.” In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 33.

Ölveti Gábor: „Farkas Elek szolgabíró jelentése a hadügyminiszternek a Homorog, Komádi, Sas, Furta, Zsáka, Vekerd, Darvas és Csökmő községekben tapasztalható hanyagságról a nemzetőrség szervezése terén, valamint az ezen községekben mutatkozó szabadságharc-ellenes közhangulatról. 1848. július 20.” In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2: sz. 30–32.

Ölveti Gábor: Komádi iskolatörténetének áttekintése 1740–1949. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, (2001). 129–135.

Ölveti Gábor: „A megyei közgyűlés határozata arról, hogy Csapó Lajos főszolgabíró a  Deák Ferenc igazságügy-miniszter levelében foglaltakat adja tudtára a folyamodó Zsáka község lakosainak. 1848.” In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 2. sz. 33.

Ölveti Gábor: A Sárréti járásbeli nemzetőrség helyzetéről – 1848. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 7. (2006) 3. sz. 39–40.