Bibliografie M

Magyari Márta: Görög katolikus húsvéti hagyományok Létavértesen. In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén – Sándor Mária. 2009. 189–196.

Magyari Márta: Görög katolikus nagyböjti hagyományok Létavértesen. In: A Bihari Múzeum Évkönyve X–XI. Szerk.: Kállai Irén. 2006. 97–104.

Major Zoltán: Adatok a Rákóczi megemlékezésekhez Bihar megyében a 20. század elején. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. Szerk.: Radics Kálmán. 2006–2009. 279–309.

Major Zoltán László: Adatok Bihar megye politikai közhangulatához az abszolutizmus első éveiben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVI. Szerk.: Radics Kálmán. 1999. 117–145.

Major Zoltán: Forrásközlés Zsáka és környéke történetéhez. [I. Zsáka község birtokossági szervezési szabályai. II. Nemzetőri összeírási rend közlése. 1848. május 7.] In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 2. (2001) 1. sz. 33–37.

Major Zoltán László: Adatok Bihar megye levéltárának történetéhez és tevékenységéhez a 19. század második felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. Szerk.: Radics Kálmán. 2001. 139–157.

Major Zoltán László: Adatok Bihar vármegye levéltárának történetéhez és tevékenységéhez a 19. század első felében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXV. Szerk.: Radics Kálmán. 1998. 51–75.

Major Zoltán László: Adatok a Bocskai-hagyományokhoz Hajdú és Bihar megyékben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. Szerk.: Radics Kálmán. 2004–2005. 47–70.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú-Bihar megye községi irattárainak helyzetéhez 1950–1960 között. In: Levéltári Szemle, 44. (1994) 1. sz. 62–69.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú-Bihar megye községi irattárainak helyzetéhez 1960–1970 között. In: Levéltári Szemle, 44. (1994) 4. sz. 45–50.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú és Bihar megyék községeinek iratkezeléséhez az 1920–1945 közötti időszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIV. Szerk.: Radics Kálmán. 1997. 193–217.

Major Zoltán László: Adatok Hajdú és Bihar megyék községi iratanyagának és irattárainak helyzetéhez az 1944–1950 közötti időszakban. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XIX. Szerk.: Gazdag István. 1992. 165–179.

Major Zoltán László: Adatok Hodossy Miklós Bihar vármegye kormánybiztosának tevékenységéhez. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 77–81.

Major Zoltán: Adatok Komádi és néhány bihari hajdú-telep hajdúhagyományaihoz. In: Bihari Diéta III. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2001. 136–146.

Major Zoltán László: Adatok a levéltári anyag pusztulásához Hajdú-Bihar megyében a második világháború alatt és az utána következő években. In: Levéltári Szemle, 41. (1991) 2. sz. 39–49.

Major Zoltán László: Erkölcsi problémák és bűncselekmények adatai a XVIII. század első felében Bihar vármegyében. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXIII. Szerk.: Radics Kálmán. 1996. 39–67.

Major Zoltán László: Forrásközlés Zsáka történetéhez. Öt forrás közlése. [I. Takács Péter prefektus levele a zsákai tiszttartóhoz gazdasági ügyekben. Váradolaszi, 1797. augusztus 4.;II. Miskolczy Károly szolgabíró hirdetése az országút kövezése ügyében. Berettyóújfalu, 1837. április 30.; III. Felhívás a rendbontók megbüntetésére. Zsáka, 1938. október 15.; IV. Községi képviselőtestületi gyűlés költségvetés-készítés és gyűlés-költségvetés és megbízható egyének választása ügyében. 1868. május 6.; V. Képviselőtestületi közgyűlés jegyzőkönyve cselédek alkalmazásáról és gazdasági ügyekről 1870. január 30-án.] In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 1. (2000) 1. sz. 19–22.

Major Zoltán László: Megjegyzések a Hajdúkerület és Bihar megye történeti helységnévtárának készítése közben felmerülő problémákról. In: Levéltári Szemle, 39. (1989) 4. sz. 64–69.

Masits László: Lyka Károly, Móricz Zsigmond és Veres Péter ismeretlen levelei Gáborjáni Szabó Kálmánhoz. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 267–291.

Máté László: Berekböszörményi népi konyha a XIX. század második felében. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976.  301–310.

Máthé Márta, Sz.: Ásatások Berettyóújfalu-Herpály neolitikus és bronzkori tell-településen 1977–1982 között II. Bronzkor. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 129–149.

Matolcsi Lajos: In memoriam Szűcs Sándor. Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 148–150.

Matolcsi Lajos: A kistérségek helyzete Hajdú-Biharban. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 41–50.

Matolcsi Mária, V.: Függelék – Bihar vármegye irodalmi alakjai. In: Bihari Diéta II. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 1999. 138–168.

Menyhárt Lajos: A polgárosodás évszázada – helytörténeti munkák tükrében. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 35–42.

Mervó Zoltánné: Adatok Bihar megye népoktatásának történetéhez 1868–1876. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VIII. Szerk.: Gazdag István. 1981. 49–63.

Mervó Zoltánné: Az egységes állami iskolarendszer megszervezése a felszabadult Bihar megyében (1944. október–1948). In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VI. Szerk.: Gazdag István. 1979. 149–163.

Mervó Zoltánné: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Adattára a kutatás szolgálatában. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XVI. Szerk.: Gazdag István. (1989). 151–161.

Mervó Zoltánné: A Hajdú-Bihar Megyei Tanács és Debrecen város egészségügyi szolgálatának ágazati felépítése, hatásköre 1950–1956 között. In: Levéltári Szemle, 23. (1973) 2. sz. 189–209.

Mervó Zoltánné: Hajdú-Bihari iskolák: Levéltári segédlet az iskolatörténeti kutatáshoz. Összeáll. és a bev. írta: Mervó Zoltánné. Debrecen, 1985. 104. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 22.)

Mervó Zoltánné: Az iskolatörténeti kutatás levéltári forrásai. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IV. Szerk.: Gazdag István. 1977. 193–205.

Mervó Zoltánné: A két forradalom egészségügyi- és szociálpolitikai tevékenysége megyénkben 1918–1919. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. 1978. 173–195.

Mesterházy Károly: A sárrétudvari (biharudvari) X–XI. századi temetők. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 29–44.

Mesterházy Károly: Honfoglaláskori nyereg Ártándról. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 51–67.

„Minek előtte halhatatlan drága lelkét Szent Istenének kebelébe adná” Derecskei végrendeletek és osztálylevelek 1745-1893.  Debrecen, 2010. 88. (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 3.)

Módy György–Kozák Károly: A herpályi templomromnál végzett régészeti kutatás és helyreállítás In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. 1976. 49–103.

Módy György: Egy angol utazó 1850 februárjában Bihar megyében és Nagyváradon. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán 1978. 153–161.

Módy György: Fancsika, egy XVI. század végén elpusztult észak-bihari falu. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 79–91.

Módy György: Udvari története a XVI. század derekáig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve VI–VII.  Szerk.: Módy György. 1991. 63–82.

Módy György: Újabb adat Báthory Gábor által megadományozott hajdúkról. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. 1975. 17–25.

Módy György: Zsáka és környéke a XVIII. századig. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 151–172.

Molnár Ambrus: Adatok Bihar vármegye művelődéstörténetéhez. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 1996. 73–86. (Bihari Dolgozatok 10.)

Molnár Ambrus: Adatok a körösszegi uradalom XVII. századi történetéhez. In: A Bihari Múzeum Évkönyve II. Szerk.: Héthy Zoltán. 1978. 109–128.

Molnár Antal: A váradi püspökség a 17. században a püspöki processzusok tanúvallomásainak tükrében. In: Levéltári Szemle, 52. (2002) 1. sz. 23–40.

Molnár Gyula: Egy észak-bihari falu hagyományos juhtartása. In: A Bihari Múzeum Évkönyve I. Szerk.: Héthy Zoltán. (1976). 203–265.

Molnár Ferenc, A.: A Herpály helynév eredetéhez. In: Rálátás. Zsákai helytörténeti – honismereti, kulturális tájékoztató, 8. (2007) 4. sz. 51–55.

Molnárné Mayer Mária: Mutatvány Pety Frigyes Bihar megyei helynévgyűjtéséből. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 217–235.

Mujacsics Levente: Bihar vármegye gazdasága Trianon előtt. In: Bihari Diéta V. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, 2004. 24–34. (Bihari Dolgozatok 11.)

„… Munkát, szellemet, észt” II.: Az iskolán kívüli népművelés Hajdú-Bihar megyében 1944-1956. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1981. 265. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 17.)