Bibliografie G

Gavrucza Tibor: Volt egyszer egy Érmellék. In: Egy kistérség rekonstrukciója. Érmellék. Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. 15–20.

Gazda László: Kiadók, nyomdák, szerkesztők. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 15–21.

Gazdag István: Bihari népiskolák a XVIII. század végén. In: Bihari Diéta I. Szerk.: Matolcsi Lajos. Berettyóújfalu, (1996). 68–72. (Bihari Dolgozatok 10.)

Gazdag István: Bihar vármegye mezőgazdasága az első világháború előestéjén. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XI. Szerk. Gazdag István. 1984. 177–185.

Gazdag István: Biharkeresztes az önkényuralom éveiben. In: Bihari Diéta IV. Szerk.: Matolcsi Lajos. Debrecen, 2003. 143–147.

Gazdag István: Fejezetek Bihar vármegye levéltárának feudális kori történetéhez. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve IX. Szerk.: Gazdag István. 1982. 191–203.

Gazdag István: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár tevékenysége és feladatai a közművelődési határozat végrehajtásában. In: Levéltári Szemle, 26. (1976) 2–3. sz. 255–258.

Gazdag István: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár története. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1985. 53. (A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 21.)

Gazdag István: Hajdú és Bihar megyék gazdaságtörténetének néhány kérdése az első világháború éveiben. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve V. Szerk.: Gazdag István. (1978). 5–21.

Gazdag István: A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődésének áttekintése Hajdú-Bihar megyében 1949–1956 között. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve II. Szerk.: Gazdag István. (1975). 91–119.

Glück Jenő: A nagyváradi görög katolikus levéltár magyar vonatkozású iratanyaga. In: Levéltári Szemle, 49. (1999) 1. sz. 33–43.

Gorun-Kovács Blanka: A diószegi és a székelyhídi görög-katolikus kereskedők 1740-es császári oklevele. In: A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX. 2004–2005. Szerk.: Radics Kálmán. 245–254.

Gorun, Gheorghe: Berettyóújfalu története. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 121–126.

Gráfik Imre: Építészeti hagyomány – változó falukép – a falu jövője (Kelet-magyarországi esettanulmány). In: A Bihari Múzeum Évkönyve VIII–IX. Szerk.: Kállai Irén. 2001. 61–111.

Györgyi Erzsébet: A paraszti szellemi kultúra bemutatása a Hajdú-Bihar megyei monográfiákban. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 97–110.