Bibliografie C

Cennerné Wilhelmb Gizella: Zsáka vára. In: A Bihari Múzeum Évkönyve IV–V. Szerk.: Módy György. 1986. 173–180.

Chiriac, Aurel: A romániai monográfiai kutatásokról, etnográfiai és helységi monográfiákról. In: Hajdú-Bihari településmonográfiák kritikai elemzése. Szerk.: Bényei Miklós–Papp Klára. Debrecen, 1994. 133–139.

Csatári Bálint: A Sárrét falvainak középkori településrendje és annak változásai. In: A Bihari Múzeum Évkönyve III. Szerk.: Héthy Zoltán. 1982. 141–154.

Csobai Lászlóné: Adatok a történelmi Szabolcs, Szatmár és Bihar vármegyék román anyanyelvű népességének történetéhez. Békéscsaba, 2003. 135–151. (A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, XIV–XXV).

Csorba Csaba: Emlékezés Dankó Imrére (1922–2008). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 291–302.

Csorba Csaba: Emlékezés Jakó Zsigmondra (1916–2008). In: A Bihari Múzeum Évkönyve XII–XIV. Szerk.: Kállai Irén–Sándor Mária. 2009. 285–290.